ผู้บริหารและทีมงาน

team1

นายสิริสิน ทับอุไร

ผู้บริหาร
team7

นายทวี ขุนสมุทร

รองผู้บริหาร
team3

นายชลรวรรณพงษ รุ่งประเสริฐสิทธิ์

ที่ปรึกษา

ผู้เชี่ยวชาญระบบ ISO9001

team4

นายนิติ ศิริพิทักษ์ชัย

ที่ปรึกษา

ผู้เชี่ยวชาญด้าน Automotive

team5

นายฐิติวัสส์ รุ่งดี

ที่ปรึกษา

ผู้เชียวชาญด้านเครื่องมือแพทย์

3A1B9710-F2CE-43A1-8F71-A1052AAD4917

นายเทวินทร์ สิริโชคชัยกุล

ที่ปรึกษา

ผู้เชี่ยวชาญด้านอากาศยานและยานยนต์

charoon

นายจรูญ ลงสุวรรณ

ที่ปรึกษา

ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารฮาลาล

team2

นางธนิสสรา อินธนู

ที่ปรึกษา

ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม

team8

นางภัสส์รวี กรณ์ธนาวงศา

ที่ปรึกษา

ผู้เชี่ยวชาญด้านHRD