อัตราค่าบริการ (Service Price)

บริการที่ปรึกษาโครงการ
ระบบ IAF16949

฿ 2.9     แสน
 • พร้อมตรวจรับรองระบบ Certificate
 • รับรองผลลัพธ์ผ่านแน่นอน
 • โทรสอบถามได้ที่ 086-375-3003

บริการที่ปรึกษาโครงการ
ISO13485:2016 สำหรับเครื่องมือแพทย์

฿ 3.5     แสน
 • พร้อมตรวจรับรอง ISO9001, 13485, GMP
 • ต่อยอด FDA,CE MARK Certificate
 • ราคาที่ปรึกษา net รวมค่าตรวจ ISO เท่านั้น
โปรโมชั่น

บริการจัดอบรม
ISO9001, 14001, 45001

฿ 1.2     หมื่น/วัน
 • ราคาพิเศษช่วง มค.64-เมษ.64
 • ลดราคาพิเศษจาก 17,000 บาท
 • โทรสอบถามได้ที่ 086-375-3003

ราคาฝึกอบรม และให้คำปรึกษา (Price of Training)

 • ขึ้นอยู่กับข้อตกลงในแต่ละ Project

 

ค่าเดินทางวิทยากร (Transportation)

 • ต่างจังหวัดคิดค่าเดินทางเที่ยวละ 1,500 บาท
 • ภายในกรุงเทพฯ ไม่คิดค่าเดินทาง