ที่ปรึกษาโครงการ (Consulting Project)

อัตราค่าบริการที่ปรึกษาโครงการ

บริการที่ปรึกษาโครงการ
ระบบ IAF16949

฿ 2.9     แสน
  • พร้อมตรวจรับรองระบบ Certificate
  • รับรองผลลัพธ์ผ่านแน่นอน
  • โทรสอบถามได้ที่ 086-375-3003

บริการที่ปรึกษาโครงการ
ISO13485:2016 สำหรับเครื่องมือแพทย์

฿ 3.5     แสน
  • พร้อมตรวจรับรอง ISO9001, 13485, GMP
  • ต่อยอด FDA,CE MARK Certificate
  • ราคาที่ปรึกษา net รวมค่าตรวจ ISO เท่านั้น